‘t Is gebeurd.

‘t Is gebeurd. Na 5 lange maanden: het vaarseizoen kan beginnen. Onze SOMNIUMĀ ligt terug in ‘t water. En nu maar hopen op een goede zomer.