Sint Gummarusfeesten en Ommegang Lier

27/9 & 4/10/15. Elke 25 jaar organiseren stad en kerk grote Gummarusfeesten. Na 1965 en 1990 is 2015 zo’n jaar. De Lierse Ommegang 2015 was geen traditionele stoet maar een interactieve historische recreatie: figuranten voeren de stad terug naar het einde van de 15de eeuw. Ambachtslui zijn aan het werk. Steltlopers en vuurspuwers vertonen hun kunsten. Drukdoende begijnen en kantwerksters bevolken het Begijnhof. Hoog bezoek is in aantocht! Filips de Schone en Johanna van Castilië doen hun blijde intrede in de stad. Ze zijn vergezeld van rijk getooide Bourgondische en Spaanse delegaties. In de Lierse Reuzentrein zien we negen historische reuzen met Goliath op kop, drie praalwagens (de hellewagen, ’t schip van ’s lands welvaren en de leeuw met maagdenberg) en drie fabeldieren (de kemel, de olifant en het nieuwe Ros Beiaard). De feesten werden afgesloten met een schitterend spektakel op de Grote Markt: Theater Tol, die ook aanwezig waren op de opening van de nieuwe Grote Markt, brachten “Corazon de Angeles” , feeërieke en romantische taferelen hoog in de lucht.